Nyheter från PWS

HDPE-plast kan återvinnas och återanvändas minst 10 gånger

14.11.2018

 

PWS moderbolag ESE World har genomfört en undersökning där det framkommer att HDPE-plast kan återvinnas och återanvändas minst 10 gånger utan att kvalité och egenskaper försämras.

 

Både PWS och ESE har i flera år återvunnit plast på ett innovativt och unikt sätt. De avfallskärl som inte längre behövs samlas in lokalt och mals ner för återvinning direkt på plats av våra specialutvecklade mobila enheter. Läs mer om processen här.

Det som varit osäkert är hur många gånger plasten kan återvinnas innan kvalitén försämras. Därför genomförde ESE ett kontrollerat experiment i sina produktionslokaler och undersökte hur ofta HDPE-plasten gick att återanvända innan kvalitén försämrades. Avancerade kontroller genomfördes sedan i samarbete med externa forskningsinstut.

 

Resultatet av undersökningen visade att att HDPE-plast kan återvinnas och återanvändas minst 10 gånger utan att plastens egenskaper försämras. Med beräknade livslängder på 10 till 20 år innebär detta att man kan ha en hållbar produktion genom att återvinna och återanvända samma plast i åtminstone mellan 100 och 200 år.

Läs mer om PWS Återvinningsservice

 

Mer information om experimentet finns här